Et system for oppfølging av produkter
med begrenset holdbarhetVed bruk av Bestfør.no trenger du aldri mer lete etter varer med kort levetid. Du vil bli varslet i god tid før produkter går ut på dato og få beskjed hvilke produkter dette gjelder og hvor de befinner seg. Basert på tilbakemeldinger fra brukerne av tjenesten vil du kunne redusere tiden du bruker på å finne gamle varer med opp til 50%


Ved aktiv bruk av tjenesten kan du redusere svinnet ditt med opp til 90 % på produkter med begrenset holdbarhet. Om du jobber innen dagligvare vil du da ha muligheten til å prise ned og selge varene fremfor å kaste de. Jobber du innenfor helsesektoren gir Bestfør.no deg muligheten til å videredistribuere varene med kort holdbarhet til en annen avdeling som har bruk for varen.


Redusert svinn fører til mindre avfall. Ved bruk av Bestfør.no vil du kunne redusere mengden søppel gamle varer genererer med opp til 90 %. I stedet for å betale for avfallshåndtering vil du ha muligheten til å selge varene til en rabattert pris eller videredistribuere de.Bestfør